คู่มือการรีโนเวทบ้าน ฉบับปี2567

ใครที่กำลังวางแผนรีโนเวทบ้านอยู่ล่ะก็ ห้ามพลาดบทความนี้เด็ดขาด เพราะเราจะมาบอกวิธีการที่หลายคนมองว่ายาก ให้กลายเป็นเรื่องง่ายและเป็นตัวช่วยที่ดีให้คุณได้ตัดสินใจรีโนเวทได้บ้านแบบที่ไม่ต้องมีคำถามมากมาย สำหรับใครที่สับสน กังวลใจว่าจะรีโนเวทบ้านดีไหม ทำแล้วจะคุ้มค่าคุ้มเงินที่จ่ายไปหรือเปล่า วันนี้เรามีคำตอบจากคู่มือการรีโนเวทบ้านแบบฉบับสมบูรณ์มาให้ศึกษาทำความเข้าใจได้ง่ายๆ เลยครับ

บทความน่าสนใจ :

7 Tips การแต่งห้องครัวสีขาว มินิมอลให้น่าใช้งาน!


การรีโนเวทบ้านคืออะไร?

การรีโนเวทบ้าน คือ การบูรณะ ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม เป็นการใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกกันในวงการสถาปนิก โดยมีจุดประสงค์ให้บ้านมีความสวยงาม มีสภาพที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยมากขึ้น สามารถรีโนเวทบ้านให้คงเค้าโครงเดิม หรือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเลยตามความต้องการของเจ้าของ หรือ ผู้อยู่อาศัย

การรีโนเวทบ้านมีทั้งหมดกี่ประเภท

เนื่องจากว่าบ้านมีขนาดสัดส่วนและประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการรีโนเวทบ้านที่ดีจะต้องเจาะลึกถึงความต้องการใช้สอยอย่างชัดเจน ก่อนที่จะเริ่มต้นการออกแบบให้เป็นไปตามที่วาดฝันไว้มากที่สุด โดยสามารถแบ่งการรีโนเวทบ้านได้คร่าวๆ ดังนี้

 • การรีโนเวทบ้านทั้งหมด
 • การรีโนเวทส่วนต่อขยายชั้นเดียว
 • การรีโนเวทส่วนต่อขยายหลายชั้น
 • การรีโนเวทห้องครัว
 • การรีโนเวทห้องน้ำ
 • การรีโนเวทโรงรถ
 • การรีโนเวทบ้านบริเวณจัดสวน

การรีโนเวทบ้านใช้ระยะเวลานานแค่ไหน?

การรีโนเวทบ้านจะมีระยะเวลาในการปรับปรุงแตกต่างกันไปไม่สามารถกำหนดได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ รูปแบบที่ต้องการ หรือ วัสดุที่ใช้ในการรีโนเวทบ้าน โดยมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อโครงการ อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่จะมีกรอบระยะเวลาคร่าวๆ ดังนี้

 • ปรับปรุงห้องครัว : 4-10 สัปดาห์
 • ปรับปรุงห้องน้ำ : 3-6 สัปดาห์
 • การรีโนเวทบ้านสไตล์ลอฟท์ : 7-12 สัปดาห์
 • ส่วนต่อขยาย 1-2 ชั้น : 8-16 สัปดาห์
 • หากต้องการวางแผนการรีโนเวทบ้านอย่างรอบคอบ ควรสอบถามทีมผู้รับเหมาโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจ เพื่อที่จะประเมินระยะเวลาและการประมาณราคาให้ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่ต้องจ่ายให้กับการรีโนเวทบ้านของคุณ

ค่าใช้จ่ายในการรีโนเวทบ้านที่คุณต้องรู้

ในการรีโนเวทบ้านแน่นอนว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการควบคุมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้งบประมาณไม่บานปลาย ได้บ้านที่สวยงามสมใจต้องการ และบ้านแข็งแรงทนทานอยู่อาศัยได้ยาวนานและมีความสุข ซึ่งค่าใช้จ่ายจะสามารถคำนวณได้จากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ค่าออกแบบบ้านโดยสถาปนิก

เป็นค่าใช้จ่ายแรกในการรีโนเวทบ้านที่ต้องเจอ เนื่องจากการออกแบบบ้านโดยสถาปนิกที่มีความชำนาญ จะช่วยให้บ้านในฝันของคุณเป็นจริงได้ ต้องเริ่มจากการออกแบบแปลนบ้าน การคำนวณพื้นที่ ขนาดของบ้าน การสำรวจหน้างาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ค่าผู้รับเหมา / ค่าช่าง

ค่าใช้จ่ายในการรีโนเวทบ้านเพื่อให้บ้านเป็นรูปเป็นร่างตามแบบที่ดีไซน์ไว้ ซึ่งจะต้องมีการประมาณราคาค่าก่อสร้าง รายละเอียดวัสดุ ค่าช่าง เพื่อให้เจ้าของบ้านได้พิจารณาตกลงว่าจ้าง โดยแนะนำว่าควรเจรจาต่อรองให้ลงตัวเรียบร้อยด้วยเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร และควรแบ่งจ่ายค่าจ้างเป็นงวดเพื่อควบคุมคุณภาพของงานได้มีประสิทธิภาพ

 • ค่าเช่าที่อยู่อาศัยในกรณีไม่มีที่อยู่สำรอง

ในกรณีที่มีการรีโนเวทบ้านทุกส่วนทำให้ไม่สามารถอาศัยในบ้านได้ จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวก่อนที่การรีโนเวทจะแล้วเสร็จ ดังนั้นคุณจะต้องคำนวณงบประมาณเพิ่มเติมจากระยะเวลาที่ทำการก่อสร้างที่ผู้รับเหมาประเมินไว้ร่วมด้วย

บทความน่าสนใจ :

10 ไอเดียการตกแต่งห้องสไตล์มินิมอลเกาหลีเกาใจ


ลำดับงานการรีโนเวทบ้านที่เหมาะสม

การรีโนเวทบ้านโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องมีลำดับการทำงานที่แน่ชัด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดตามแผนงานได้ที่วางไว้ จึงเป็นการดีที่คุณจะได้ทำความเข้าใจก่อนที่จะพิจารณารีโนเวทบ้าน และทราบถึงขั้นตอนที่เหมาะสมในการจัดการจ้างผู้รับเหมาต่อไป

1. วางแผนงบประมาณและการเงิน

เริ่มต้นด้วยการสำรวจงบประมาณที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานในการคำนวณด้านการเงิน วางแผนการรีโนเวทในส่วนที่จำเป็นก่อน รวมถึงประเมินความเป็นไปได้ของดีไซน์บ้านที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข

2. จ้างนักออกแบบและสถาปนิก

เมื่อมั่นใจแล้วว่าต้องการรีโนเวทบ้านในส่วนใด ต้องการดีไซน์บ้านสไตล์ไหน การจ้างนักออกแบบและสถาปนิกเป็นสิ่งที่ต้องทำ เพื่อให้การรีโนเวทบ้านเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกรูปแบบที่ต้องการเพื่อเสนอให้นักออกแบบใช้อ้างอิง หากต้องการเฟอร์นิเจอร์แบบบิ้วอินก็สามารถแจ้งความต้องการได้

3. สำรวจหน้างานเพื่อออกแบบ

เริ่มทำการสำรวจหน้างานโดยสถาปนิกเพื่อสำรวจขนาด ความต้องการ ความเป็นไปได้ในการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือ รื้อถอน ใช้ในการออกแบบให้ครอบคลุมความต้องการของผู้อยู่อาศัยมากที่สุด

4. จ้างผู้รับเหมาและช่างก่อสร้าง

ขั้นตอนสำคัญที่รีโนเวทบ้านของคุณเป็นจริงขึ้นมาจากการออกแบบ ซึ่งคุณจะต้องมองหาผู้รับเหมาและช่างก่อสร้างที่มีฝีมือ มีผลงานการันตี มีความซื่อตรง และราคาจ้างที่คุ้มค่าคุ้มราคามากเหมาะกับงบประมาณของคุณ

5. สำรวจงานรีโนเวทและรับงาน

เมื่อการก่อสร้างงานรีโนเวทบ้านส่วนต่างๆ เสร็จสิ้น การตรวจหน้างานเพื่อรับงานขั้นสุดท้ายจากผู้รับเหมาคือสิ่งที่คุณต้องทำ เป็นการตรวจสอบโดยละเอียดเป็นครั้งสุดท้าย หากพบจุดที่ต้องแก้ไข หรือ ต้องการสอบถามผู้รับเหมา ควรชี้แจงโดยตรง เพื่อให้คุณได้รับบ้านรีโนเวทที่สมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่มากที่สุด

บทความน่าสนใจ :

10 โทนสีห้องนอนสวยๆ ที่จะทำให้ห้องนอนของคุณสวยงามมากขึ้น


ทำไมถ้านึกถึงการรีโเนวทบ้าน ต้องนึกถึงSPS HOME DESIGN ?

l ทำไมต้องเลือก SPS HOME DESIGN ?

1. Qualityทางเรามีบริการที่ครบวงจร ระดับพรีเมียม มีคุณภาพ ตรงปกไม่จกตา เเละบริการรับเหมาก่อสร้างทุกรูปแบบครบจบที่เดียว เเละที่สำคัญเรามีกระบวนการการทำงานชัดเจน และแจ้งอัปเดตลูกค้าให้ทราบสม่ำเสมอ

2. Standardทางเรามีทีมงานที่ได้รับมาตรฐาน เเละการรับรองทางกฎหมายอย่างถูกต้อง คอยสร้างสรรค์ผลงานให้ลูกค้าทุกคนได้ตามความต้องการ

3. All In Oneทางเรามีทีมงานที่เป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี คอยดูเเลตลอดการทำงานทุกขั้นตอนพร้อมบริการหลังขายที่ดีเยี่ยม

4. Serviceพวกเราพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างใส่ใจเเละทุ่มเทสุดหัวใจ เพื่อให้ลูกค้าได้มีความพึงพอใจ เเละได้รับประสบการณ์ที่เเตกต่างกว่าที่อื่นอย่างเเน่นอน

5. After Sale Serviceทางเรามีบริการหลังการขายที่ใส่ใจไม่แพ้บริการในระหว่างดำเนินงาน โดยทางเรามีการรับประกันวัสดุ เเละงานก่อสร้างทุกรูปแบบที่ลูกค้าเลือกทำกับเรา และถ้าลูกค้ามีปัญหาสามารถโทรเเจ้งทางทีมงานของเราได้ทันที