ตัวเเก้ทาง SS HERO

MURAD

KEERA

TULEN

WUKONG

MURAD

YUE

VALHEIN

ERIN

ELSU

KRIZIX

ARUM

ตัวเเก้ทาง SS HERO

MURAD

KEERA

TULEN

WUKONG

MURAD

YUE

VALHEIN

ERIN

ELSU

KRIZIX

ARUM