งานติดตั้งพื้น SPC ลายก้างปลา : KITCHEN & LIVING ROOM